השכרת מחסן לעיריית תל אביב בדרום העיר

לאחר חודשי חיפוש ארוכים, איתרנו מחסן עם תקרה גבוהה העונה לצרכי עיריית תל אביב. למחסן נגישות גבוהה ואפשרות פריקה וטעינה בקלות, כמו גם אמצעי מיגון הולמים. באוקטובר 2018 נחתם ההסכם לשביעות שני הצדדים.

חזרה לשיווק פרויקטים