מיטב דש שכרה 6 קומות במגדל צ’מפיון ב-14.5 מ’ ש’ לשנה

הסכום כולל ארנונה, דמי ניהול, חניות ומחסנים. כלל השטח ששכרה מיטב דש השקעות כולל 9,703 מ”ר, ותקופת השכירות הינה למשך 10 שנים עם שלוש אופציות להארכה של שלוש שנים כל אחת. העסקה לוותה על ידי חברת מעוף יועצי נדל”ן בבעלות אסף עטיה ואליאב עיני.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000868680

חזרה לשיווק פרויקטים